Latvijā pasta un dekoratīvo baložu audzēšanai ir senas tradīcijas. Vēl nesen - pagājušā gadsimta pirmajā pusē tā bija populāra nodarbošanās. Tad arī Latvijā tika izveidotas vairākas jaunas baložu šķirnes.

Šodien Latvijā ir pavisam nedaudz baložu audzētāju. Lai gan tie darbojas individuāli, tomēr daži ir sasnieguši augstu līmeni, ko apliecina godalgas starptautiskās sacensībās.

Salīdzinoši mūsu kaimiņvalstī Lietuvā ir vairāki simti baložu audzētāju, vairākas biedrības, regulāri tiek rīkotas sacensības un izstādes.

Šīs mājas lapas mērķis ir ļoti vienkāršs - popularizēt baložu audzēšanu un veicināt sakarus starp baložu audzētājiem Latvijā un mūsu kaimiņvalstīs.

 

31.12.2008

Latvijas Pasta un Dekoratīvo Baložu Biedrība

 

Reg. Nr. 40008136327

Kas ir Biedrība?

Latvijas Pasta un Dekoratīvo Baložu Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas dibināta, lai apvienotu visus Latvijas baložu audzētājus un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus.

Kādi ir Biedrības mērķi?

Biedrības galvenie mērķi ir sekojoši:

  • Veicināt pasta un dekoratīvo baložu popularizēšanu Latvijā ;
  • organizēt izstādes un sacensības, piedalīties izstādēs un sacensībās;
  • izglītot par pasta un dekoratīvo baložu audzēšanu un šķirņu uzlabošanu atbilstoši standartiem;
  • izveidot struktūru baložu audzētāju informēšanai par aktualitātēm nozarē;
  • sadarbība ar valsts un nevalstiskām institūcijām, kā arī baložu audzētājiem ārzemēs.

Kā var iestāties Biedrībā?

Biedrībā var iestāties jebkura fiziska persona no 16 gadu vecuma un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta Biedrības veiksmīgā darbībā un tās mērķu sasniegšanā, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

Aizpildītu veidlapu lūdzu sūtīt:

Miervaldim Grudulim, „Dižklajumi”, Pērkone, Nīcas pag., Liepājas raj., LV-3416

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt šeit.

fci2

         2013.

„Latvijas Pasta un Dekoratīvo Baložu Biedrība” ir uzņemta,

„Starptautisko baložu biedrību Federācijā” (FCI)

Apliecina : (FCI) Prezidents Jose Tereso.

Apkoposim baložu audzēšanas vēsturi Latvijā!

Latvijas Pasta un Dekoratīvo Baložu Biedrība apkopo informāciju par baložu audzēšanas vēsturi Latvijā.

Šajā sakarā aicinām - ja Jums ir saglabājušies jebkādi materiāli - vecas grāmatas, publikācijas, fotogrāfijas, piederumi vai zināmi kādi interesanti fakti, lūdzam atrakstīt šeit.

 

visirlogo small